During The Year Of 1983

 

֎ Sensei Sargeant travelled to New Zealand to train under Saito Sensei

 

֎ Sensei Sargeant graded Shodan (1st degree) Aikikai by Saito Sensei